HomeNitwit Consulting AB
Vem är vi?

Frida Spikdotter Nilsson, Textkonsult


Jag heter Frida Spikdotter Nilsson och tar uppdrag som skrivcoach, redaktör och textproducent.

Jag har jobbat med text i över 15 år – som journalist, skribent, kommunikatör, bloggare
och redaktionschef. Nu använder jag alla erfarenheter för att hjälpa dig som vill jobba med
textuell kommunikation i olika former.

Du som vill utveckla ditt personliga skrivande – kanske för att du är chef eller ledare
och behöver vässa din penna. Du som behöver hjälp med produktion av texter till webbsidor,
nyhetsbrev eller annan kommunikation. Du som behöver idéer kring hur din kommunikation kan
bli lite mer fantasifull, modig och synlig i floskelbruset i sociala medier. Du som vill
berätta något i text, men inte riktigt får till det.

Min textuella själ finns i det litterära tilltalet och det mesta jag är medskapare till
får en nyans av storytelling. Jag tror på berättelsen som vägen in i läsande människor
och igenkänningen som grunden till all textuell kommunikation. Får ofta höra att jag
överför energi på andra, men vem är jag att avgöra? Vet att jag älskar samtalet och
hantverket som mejslar fram välformulerade texter.

För mig är det skrivna ordet det som kopplar samman tanke och omvärld.

Mark Dixon, IT-konsultHej! Mark heter jag. Jag tar uppdrag inom agil produktutveckling och kan även det där med att
skriva kod och det tekniska.

Jag kommer från australien och har jobbat i sverige som utvecklare, entrepreneur,
CTO och chef i snart 20 år. Jag vill bygga på mina erfarenheter och hjälpa dig som
jobbar med mjukvaruutveckling och product discovery.

Det som började som en passion för
3D grafik och teknik har med åren växt till människor och processer. Jag älskar att hitta
sätt att få människor att jobba mer effektivt, kreativt och innovativt. De senaste
åtta år har jag kunnat praktisera Scrum, Kanban och andra agila metoder och mitt mål är att
bli kontinuerligt bättre på det.

Med en bakgrund som entrepreneur har jag skaffat erfarenhet i många aspekter av att driva företag – från
kodrader och prototyper till ledningsgruppen. Jag har haft varierande roller som:
lärare, coach, CTO, arkitekt, teknisk projektledare, utvecklingschef,
produktchef, medlem i ledningsgrupp och styrelsemedlem i små och medelstora företag.
När jag har tid över skriver jag lite om agila metoder på
Motivation.se.


Contact

Nitwit Consulting AB
Siljansvägen 84
120 57 Årsta

Org.nr: 559056-3010
www.nitwit.se